Sáng ngày 13/3, tại hội trường UBND xã Thạch Lâm, Công an huyện Thạch Hà đã tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà tĩnh, công an huyện Thạch Hà; các đội nghiệp vụ, cán bộ và chiến sỹ công an huyện; các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.