1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Bùi Đức Tịnh ĐT 0912.938.287

2. PBT Đảng ủy

Đặng Thị Hoài ĐT 0916913724

3. Chủ tịch UBND 

Phan Thanh Đa ĐT 0912813768

4. Phó CT UBND

Trần Văn Cường ĐT 0946.545.500

5. Phó CT HĐND

Phạm Thị Lục ĐT 0948609704

6. Chủ tịch HPN

Bùi Thị Tâm ĐT 0917.785.768

7. Chủ tịch HND 

Bùi Văn Tý ĐT 0978.586.465

8. Bí thư Đoàn

Nguyễn Mậu Thế ĐT 07097365