Ban Thường vụ Huyện ủy đối thoại với Nhân dân xã Thạch Văn

Sáng ngày 21/7 tại hội trường số 2 UBND xã Thạch Văn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ cốt cán , đối thoại với Nhân dân xã Thạch Văn.

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo xã Thạch Văn, Trưởng các phòng, ngành, đơn vị huyện, Văn phòng HĐND, UBND, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện.

Về phía xã có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bí thư các chi bộ, Thôn trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ các tổ tự quản, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạch Văn.


Tại buổi đối thoại Ban Thường vụ Đảng ủy Thạch Văn đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm từ sau Đại hội Đảng bộ làn thứ 32 đến nay, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2017.

 


Đồng chí Dương Văn Thái chủ tịch UBND xã giải trình làm rõ thêm một số nội dung về kết quả và những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị mà lãnh đạo huyện quan tâm.

 


Tại buổi đối thoại, các thành viên tham dự, đã đại diện cho nhân dân nêu lên 24 ý kiến, trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự an toàn xã hội, địa chính, tài nguyên,  môi trường… liên quan đến trách nhiệm của các ban, phòng, ngành cấp huyện và trách nhiệm UBND xã giải quyết.

 


Sau khi nghe các ý kiến của nhân dân phản ánh, đại diện các ngành  cấp huyện đã tiến hành trả lời, làm rõ thêm một số vấn đề mà nhân dân quan tâm, thuộc các lĩnh vực cấp huyện giải quyết.

 


Kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Nhật Tân đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thạch Văn đã đạt được trong thời gian qua, nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Là xã có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên sau về đích nông thôn mới năm 2015 đến nay phong trào có phần chững lại, đồng chí cho rằng có nhiều nguyên nhân khách quan, đó là do ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp mất mùa, chăn nuôi giá cả xuống thấp gây thất thu lớn cho nông dân, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Nhưng đồng chí cũng cho rằng những hạn chế trong thời gian qua là xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, đó là sự lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền thiếu quyết liệt, chưa sâu sát với nhân dân, chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu trong Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành. Công tác quản lý Nhà nước một số lĩnh vực còn buông lỏng.

 


Từ tình hình trên đồng chí đã chỉ đạo xã Thạch Văn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

-Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, chẩn chính lề lối làm việc. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là tập trung chỉ đạo sâu sát tới các thôn, xóm. Các đồng chí các bộ thôn, tổ tự quản phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn với phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức. Công khai các công việc để nhân dân thực hiện và đóng gióp ý kiến, đồng thời giám sát.

- Về công tác quản lý Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực mà nhân dân đang quan tâm, để phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Cũng cố, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh hàng hóa của các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Về nông thôn mới tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

- Đồng chí cũng giao; chủ tịch UBND xã tập trung giải quyết các nội dung mà nhân dân đang còn có ý kiến, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy. Giao đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban đảng, dự kiểm điểm với Ban chấp hành Đảng bộ và tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, sâu sát giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các phòng, ngành còn có ý kiến của nhân dân tập trung giải quyết theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của xã trên từng lĩnh vực tổng hợp báo cáo về Ban Thương vụ Hyện ủy.

Thông qua việc tổ chức đối thoại với nhân dân, Ban Thường vụ sẽ nắm được những khó khăn, vướng mắc của địa phương, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân, ngăn ngừa kịp thời những tư tưởng lệch lạc và định hướng đúng cho cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương. /.

Tác giả: N.V.T - Nguồn: ĐU.TV