CỬ TRI CÁC XÃ THẠCH TÂN, THẠCH LÂM, THẠCH ĐIỀN: CẦN CÓ CƠ SỞ XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN CỤM
Tại buổi tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND huyện khóa XIX với cử tri các xã Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Điền vào chiều nay, 9 ý kiến của cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị các vấn đề sau:
CỬ TRI CÁC XÃ THẠCH TÂN, THẠCH LÂM, THẠCH ĐIỀN: CẦN CÓ CƠ SỞ XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN CỤM

Hiện nay chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở Trạm Y tế xã Thạch Điền chưa đáp ứng được nhu cầu.

Công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức

Việc triển khai Đề án sáp nhập xã nên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cơ sở để tạo được tính đồng thuận và ổn định về tư tưởng

Cần có cơ sở xử lý rác thải tại cụm phục vụ các xã trong vùng

Tại hội nghị, các Đại biểu đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri để trình cấp có thẩm quyền giải quyết