Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trong thời điểm hiện nay, có nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai, đòi hỏi người dân phải vào cuộc, tham gia thực hiện, mới hoàn thành theo mục tiêu đề ra như: Kế hoạch 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mớ;, Phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Chính sách hộ trợ của Nhà nước về mua thẻ BHYT tự nguyện cho người dân; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết mới có hiệu lực thi hành…

 

Xã Thạch Văn đã tập trung, đẩy mạnh triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong toàn thể nhân dân, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể như: Xây dựng tin, bài phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh xã, các thôn; đăng trên Trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ (xathachvan.hatinh.gov.vn); tổ chức các hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết cho đoàn viên, hội viên; đầu tư xây dựng, mua sắm, bổ sung hệ thống pa nô, áp pích, biển vẩy, khẩu hiệu, tranh, ảnh phục vụ công tác tuyên truyền trực quan.


 

Hội nghị tuyên truyền trong hội người cao tuổi

 

Hệ thống pa nô, áp phích mới bổ sung phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị


Từ đó người dân đã vào cuộc tham gia hưởng ứng, nhiệt tình, đông đảo. Chỉ sau một thời gian ngắn đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

 

Đông đảo người dân tham gia chỉnh trang khu dân cư NTM kiểu mẫu

Tác giả: N.V.T - Nguồn: BCĐ. TV