Xã Thạch Văn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng trừ sâu, bệnh trên lúa hè thu

Hiện nay qua kiểm tra đồng ruộng trên 98% diện tích lúa đã trổ, có những ruộng lúa giống Khang dân 18 đã chắc xanh, diện tích lúa mới trổ là thuộc nhóm lúa Nghệ an 2 và nếp, một số ít diện tích trên đất lạc chưa trổ.

 

 

Một số diện tích lúa đã chắc xanh

Qua kiểm tra trên các cánh đồng của các thôn đều bị nhiễm rầy nâu và bệnh khô vằn, UBND xã đã thống kê danh sách các hộ, có diện tích nhiễm rầy và bệnh khô văn, như thôn Tân Văn; hộ Trần Văn Mận, Trần Thịnh; Bắc Văn; hộ Phan Trọng Xuân; Nam Văn; hộ Hoàng Xuân Sơn, yêu cầu Ban chỉ huy các thôn thông báo trực tiếp cho hộ để phun thuốc xử lý, đồng thời cũng yêu cầu bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng, rẽ lúa kiểm tra nếu phát hiện rầy nâu, rầy lưng trắng tiến hành phun xử lý ngay. Từ nay đến thu hoạch vẫn còn khoảng 20 ngày, đối với diện tích lúa đã trổ, nếu các chân ruộng để nhiễm rầy và khô văn, nguy cơ mất trắng là rất cao. Đài truyền thanh xã, Ban khuyến nông, cán bộ chỉ đạo địa bàn, các tổ chức đoàn thể, Ban chỉ huy các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra, để có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch, bệnh xẩy ra trên diện rộng.

+ Đối với rầy nâu lúa đã trổ sử dụng các loại thuốc xông hơi, tiếp xúc mạnh như: Dùng 50ml Bassa 50EC hoặc 25 ml Victory 585EC hoặc 25 ml Wavotox 585EC pha vào bình 12 lít phun 3- 4 bình/sào. (Phun ở phần gốc lúa).

+ Đối với bệnh khô vằn Dùng Tilsuper 300EC với lượng 15 ml hoặc 2 gói Vida 5WP pha với 20 lít nước phun cho 1 sào.

+ Thời gian phun vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Tác giả: N.V.T - Nguồn: BKN. TV