Xã Thạch Lâm: Mô hình thu gom, xử lý nước thải hộ gia đình đạt kết quả khả quan
Sáng hôm nay 17/5, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức tham quan mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của hộ gia đình tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm
Xã Thạch Lâm: Mô hình thu gom, xử lý nước thải hộ gia đình đạt kết quả khả quan

Tham quan mô hình tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm có sự tham gia của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Văn phòng NTM các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đảng ủy và Chính quyền UBND xã. Cấp ủy và BCH thôn La Xá đã tận tình dẫn đoàn tham quan các mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn thôn

Đoàn tham quan các mô hình xử lý rác thải, nước thải của gia đình anh Phạm Huy Thắng

Đây là những mô hình thí điểm đề tài “Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư” do Văn phòng NTM Hà Tĩnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra chất lượng nước thải ra môi trường sau khi đã được xử lý

Đoàn cán bộ lãnh đạo Văn phòng NTM Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ nghe lãnh đạo Văn phòng NTM Hà Tĩnh giới thiệu về mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình

Nguyên lý sử dụng hệ thống bể xử lý yếm khí kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học gồm các vi sinh vật và enzyme đặc hữu để phân hủy nhanh chất hữu cơ, đạm, và một số vi khuẩn có hại. Sau khi nước được xử lý sẽ chảy sang bể lắng để ngưng tụ lại và tiếp tục phân hủy trước khi chảy ra môi trường hoặc tái sử dụng để tưới cây. Đối tượng nước thải được xử lý là: nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi đã qua xử lý Biogas.

Mô hình khắc phục hạn chế về chi phí đầu tư cao cho thu gom xử lý tập trung; phương án thu gom xử lý nhỏ lẻ tại chỗ với công nghệ đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp và phù hợp với khu vực nông thôn mà vẫn đạt hiệu quả.

Tác giả: Hải Sâm - Nguồn: BBT