Xã Thạch Văn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên các đoàn thể

Ngày 28/7/2017 UBND xã Thạch Văn đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Người Cao tuổi, các chính sách cho người cao tuổi, Luật Dân sự về thừa kế đất đai, giao dịch dân sự cho hội viện hội Người cao tuổi trên địa bàn xã.

 

Tại hội nghị đồng chí  Trần Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Tư pháp huyện đã truyền đạt các nội dung của Luật Người Cao tuổi số: 39/2009/QH 12, các chính sách cho người cao tuổi, Luật Dân sự về thừa kế đất đai, giao dịch dân sự

 

 

 

Đồng chí: Trần Hữu Nghĩa, trưởng phòng Tư pháp truyền đạt các nội dung: Luật Người Cao tuổi, các chính sách cho người cao tuổi, Luật Dân sự về thừa kế đất đai, giao dịch dân sự, tại hội nghị

 

Trước đó ngày 11/7/2017 UBND xã Thạch Văn đã phối hợp với Phòng Tư pháp, HLHPN huyện Thạch Hà, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật về An toàn giao thông, Luật tiếp cận thông tin và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

 

 

Đồng chí Đặng Thị An, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Đồng chí Hà Huy Sơn, Phó trường phòng Tư pháp đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Luật về An toàn giao thông, Luật tiếp cận thông tin và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, cho cán bộ hội hiện hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thach Văn.

Thông qua các hội nghị này, làm cho hội viên hiểu rõ, nắm vững các quy định của luật, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách, pháp luật và thực hiện các quy định của pháp luật./.

Tác giả: N.V.T - Nguồn: UB. TV