1. Trưởng Ban biên tập:

Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã ĐT 0946.545.500

2. Phó Ban biên tập và quản trị:

Phạm Thị Sâm, Công chức VH-TT, ĐT : 0948165568