Kết quả sau 20 ngày ra quân xây dựng nông thôn mới tháng 8/2017

Thực hiện khung kế hoạc tháng 8/2017 về xây dựng, chỉnh trang nông thôn của UBND xã Thạch Văn và hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Có thể nói chưa bao giờ phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng như thời gian qua, nhờ đổi mới cách làm và công tác vận động quần chung nên chỉ sau 20 ngày ra quân, toàn xã đã huy động hàng ngàn lượt người tham gia xây dựng, cỉnh trang nông thôn, kết quả đã đạt được khá toàn diện trên địa bàn các thôn.

 

Đoàn thanh niên giúp thôn Bắc Văn đào đắp lề đường

 

Tại thôn Tân Văn đã đổ hoàn chỉnh lề đường b tông tuyến đường mẫu của thôn dài 283 m. Nạo vét được 3.5km mương tiêu dân sinh nội thôn. Vận chuyển cát đá chỉnh trang 200m đường nội đồng. Phát quang đường điện 1,9 km. chỉnh trang 31 vườn hộ.

 

 

Nhân dân thôn Tân Văn chỉnh trang đường mẫu

 

Tại thôn Trung Văn đã đổ hoàn chỉnh lề đường btông tuyến đường mẫu của thôn dài 290 m. Làm mới đường btông 220 m.  Xây mới 480 m bồn hoa trên truyến đường nội thôn. Phát quang hành giao thông, hành lang lưới điện 800 m. Nạo vét mương tiêu thoát nước nội thôn 1,1 km. Chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sân bóng chuyền. Chỉnh trang 145 vườn hộ. Giải phóng mặt bằng làm đường btông 220m.

 

 

 

Nhân dân thôn Trung Văn chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa

 

 

Nhân dân thôn Trung Văn chỉnh trang đường mẫu

 

 

Nhân dân thôn Trung Văn xây dựng bồn hoa

 

 

 

Tại thôn Bắc Văn đã làm mới 600m đường btông. Đổ lề đường btông tuyến đường mẫu của thôn dài 450 m. Nạo vét 2,4 km mương tiêu thoát nước dân sinh. Vận chuyển đất, đá, đào đắp chỉnh trang 2,5 km lề đường. Chỉnh trang 89 vườn hộ. Có 4 mô hình mới về kinh doanh dịch vụ và kinh tế vườn hộ. Phát quang đường giao thông, đường điện 1,3 km. Nhân dân hiến 40m tường rào, đổ 105m lề đường b tông.

 

 

 

Nhân dân thôn Bắc Văn chỉnh trang đường mẫu

 

 

Nhân dân thôn Bắc Văn làm mới đường b tông

 

 

Nhân dân thôn Bắc Văn nạo vét mườn thoát nước và đắp lề đường nội thôn

 

 

Nhân dân thôn Bắc Văn phát quang hành lang giao thông và hành lang lưới điện

 

 

Tại thôn Nam Văn xây dựng  750m bồn hoa tuyến đường huyện lộ 3. Xây cống Trung om đường  Văn – Hội.

 

 

Nhân dân thôn Nam Văn xây dựng bồn hoa chỉnh trang đường huyện lộ 3 đi qua địa bàn thôn

 

Đoàn thanh  niên giúp thôn Nam  Văn xây dựng bồn hoa

 

 

 

Tại thôn Đông Văn phát quang hành lang giao thông, hành lang lưới điện  1.700m. Tiến hành đổ 1.200m đường b tông nội thôn.

 

 

Nhân dân thôn Đông Văn và công đoàn phát quang hành lang giao thông và hành lang lưới điện

 

 

 

 

Đoàn thanh niên chỉnh trang đường huyện lộ 3 ra biển Đông Văn

 

Hội LHPN gieo ươm 3.000 bịch cây chuổi ngọc chuẩn bị phục vụ trồng làm hàng rào xanh.

 

 

 

Hội LHPN huy động hội viên cả ngày lẫn đêm ươm cây Chuỗi ngọc để cung cấp cho các thôn

 

Đoàn thanh niên chỉnh trang lề đường huyện lộ 3 từ Bắc Văn – Biển Đông Văn. Giúp thôn Tân Văn và Bắc Văn, Trung Văn nạo vét mương tiêu dân sinh và đắp lề đường, đổ b tông chỉnh trang đường mẫu.

 

 

 

 

Đoàn thanh niên giúp thôn Trung Văn đổ b tông chỉnh trang đường mẫu

 

 

Đoàn thanh niên trồng hoa thí điểm trên tuyến đường mẫu Bắc Văn

 

 

Đoàn thanh niên giúp thôn Tân Văn nạo vét mương thoát nước dân sinh

 

Hội Cựu chiến binh giúp 2 hộ chỉnh trang vườn hộ và giúp thôn Trung Văn làm mương tiêu dân sinh nội thôn.

 

 

Hội Cựu chiến binh giúp thôn Trung Văn xây mương thoát nước dan sinh

 

 

Hội Cựu chiến binh giúp hội viên chỉnh trang vườn hộ

 

 

Các trường học đã phối hợp với UBND xã tiến hành mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất cần thiết trước mắt, chuẩn bị cho năm học mới. Tập trung chỉnh trang cảnh quan trường học.

 

 

Nhà trường phối hợp với UBND xã đang chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

 

Trạm y tế phối hợp chỉ đạo các thôn triển khai công tác phòng dịch gắn với vệ sinh môi trường và chỉnh trang khuôn viên trạm.

UBND xã đã làm mới bổ sung hệ thống áp pích, pa nô, khẩu hiệu, tranh ảnh phục vụ công tác tuyên truyền.

 

 

 

Thôn Bắc Văn phá dỡ tường rào nhà ông Trần Văn Dũng mở rộng lòng đường

 

 

Hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ

 

 

Nhân dân thôn Bắc Văn giúp nhau chỉnh trang vườn hộ

 

 

Mô hình mới kinh doanh vật liệu xây dựng của anh Nguyễn Văn Tuấn thôn Bắc Văn

 

Khó khăn cho các thôn hiện nay là do Thạch Văn là vùng đất cát, một số cây xanh, cây cảnh trồng nắng nóng kéo dài bị chết rất khó cho việc chăm sóc.

 


Tác giả: N.V.T - Nguồn: BCĐNTM. TV