THẠCH LÂM CẦN QUYẾT LIỆT HƠN NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH CƠ BẢN CÁC TIÊU CHÍ NTM
Xin tỉnh lùi thời gian thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM, vì vậy thời gian tới đây cán bộ và nhân dân xã Thạch Lâm phải tập trung, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện,quyết tâm hoàn thành cơ bản 20/20 tiêu chí NTM đúng thời hạn.
THẠCH LÂM CẦN QUYẾT LIỆT HƠN NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH CƠ BẢN CÁC TIÊU CHÍ NTM
Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà Trần Nhật Tân yêu cầu tại cuộc kiểm tra, làm việc với xã Thạch Lâm sáng nay ( 2/8)
Bí thư Huyện ủy chỉ rõ qua kiểm tra cho thấy, phong trào NTM trong một tháng trở lại đây đã có chuyển biến, xã Thạch Lâm cũng đã tiếp thu và triển khai thực hiện các tiêu chí theo chỉ đạo, hướng dẫn của các phòng chuyên môn. Tuy nhiên kết quả thực tế so với yêu cầu đề đạt chưa cao, vì vậy mốc thời gian cuối tháng 8 để đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thực hiện chấm điểm các tiêu chí chưa thể thực hiện. UBND huyện cần đề nghị với tỉnh xin lùi mốc thời gian chấm điểm các tiêu chí để Thạch Lâm hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững hơn.
Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: hiện nay các tiêu chí như Giao thông, môi trường, một số hạ tầng chính và đặc biệt là Khu dân cư NTM kiểu mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang, xây dựng vườn mẫu.ở Thạch Lâm đều chưa đạt yêu cầu. Đội ngũ, cán bộ xã, nhất là người đứng đầu cần phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Sau kiểm điểm phải có báo cáo về Ban chỉ đạo NTM huyện.
Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Thạch Lâm cần rà soát, bổ sung các phần việc cụ thể trong thực hiện từng tiêu chí vào khung kế hoạch để tập trung thực hiện; Văn phòng ĐP Xây dựng NTM huyện soát xét từng tiêu chí, báo cáo cụ thể với BCĐ, phân công, hỗ trợ lực lượng về giúp xã Thạch Lâm; Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ với tinh thần, trách nhiệm cao để hoàn thành các tiêu chí đảm bảo thời gian, yêu cầu...