THẠCH LÂM TĂNG TỐC CÁN ĐÍCH ĐẠT CHUẨN NTM VÀ SÁP NHẬP XÃ
Cùng một lúc triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là tăng tốc cán đích đạt chuẩn Nông thôn mới và sáp nhập xã, sáng nay xã Thạch Lâm đã huy động lực lượng nhân dân các thôn xóm tập trung chỉnh trang các khu dân cư, các tuyến đường liên thôn, liên xã, chăm sóc, dặm tỉa cây cảnh, cây bóng máy trên các tuyến đường, ngõ xóm...
THẠCH LÂM TĂNG TỐC CÁN ĐÍCH ĐẠT CHUẨN NTM VÀ SÁP NHẬP XÃ

Riêng việc sáp nhập xã, Thạch Lâm đã thành lập Ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên kết nối với đoàn công tác của huyện bám sát dsiaj bàn thôn xóm, tuyên truyền, vận động nhân dậ, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành vào ngày mai 28/7.

Đến nay tất cả các thôn xóm ở Thạch Lâm đã cơ bản hoàn tất việc tuyên truyền bằng trực quan, và trên hệ thống loa truyền thanh của xóm, của xã. Người dân đang tin tưởng phấn khởi để thể hiện ý chí quyết tâm, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sáp nhập xã, thị trấn.