Thạch Văn ra quân hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng NTM do UBND huyện Phát động

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch phát động của UBND huyện. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức rà soát lại các tiêu chí, các phần việc chưa đạt, đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, hiện còn lại 2 tiêu chí cần tập trung đó là Tiêu chí Môi trường và Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 

Thôn Bắc Văn họp nhân dân triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM tháng 8/2017, có 225 hộ/ 250 hộ tham gia dự họp

 

Phân công các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo các thôn rà soát lại các nhiệm vụ theo khung kế hoạch của năm 2017,  xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, trước mắt là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 8. Tổ chức họp nhân dân quán triết các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của các thôn.

 

 

Nhân dân thôn Tân Văn ra quân chỉnh trang làm đẹp đường giao thông nội thôn

 

Trong những ngày qua các thôn đã tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng thêm bồn hoa, cây cảnh, nạo vét mương thoát nước nội thôn, xây dựng, chỉnh trang đường điện, xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu.

 

 

 

 

 

 

Nhân dân thôn Trung Văn chỉnh trang tuyến đường mẫu của thôn

 

 

 

 

 

Đoàn thanh niên giúp các hộ dân thôn Nam Văn xây dựng bồn hoa

Tác giả: N.V.T - Nguồn: BCĐ.NTM. TV