Thạch Văn tích cực xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới

Thực hiện các nhiệm vụ còn lại của khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Từ đầu tháng 8 đến này các thôn, các tổ chức đoàn thể đã ra quân quyết liệt xây dựng, chỉnh trang khu dân cư.

 

Tại thôn Tân Văn huy động hàng trăm người dân tham gia đổ lề nâng cấp đường mẫu của thôn.

 


Tại thôn Nam Văn Công đoàn xã, đơn vị chỉ đạo của huyện, cùng với nhân dân tham gia xây dựng bồn hoa tuyến đường Cầu Đạo – Nhà anh Lương Nguyệt.

 Tại thôn Bắc Văn huy động hàng trăm người dân nạo vét trên 1,4 km mương thoát nước dân sinh, đào đắp gần 1 km lề đường B tông và tiếp tục đổ 600m đường B tông còn lại theo kế hoạch.

 


 

Tại thôn Đông Văn nhân dân cùng với lực lượng công đoàn, quân sự huyện ra quân phát quang, chỉnh trang tuyến đường từ cổng làng Đông Bạn – Biển. Làm mặt bằng chuẩn bị đổ đường B tông từ tỉnh lộ 27  đi qua Nhà Thờ Hồ Phi Chấn.

 

 Lực lượng đoàn thanh niên ra quân chỉnh trang lề đường từ Chợ Đạo – Biển./.

Tác giả: N.V.T - Nguồn: BCDNTM. TV