Xã Thạch Lâm hiện nay có diện tích 4,96 km², dân số hơn 3000 người, mật độ dân số đạt 615 người/km². Thạch Lâm là một vùng đất nằm trong khúc quanh của sông Ngàn Mọ. Toàn bộ có 6 thôn là Kỉ Các, Tiền Ngoại, La Xá, Phái Thượng, Phái Đông,và Sơn Trình. Nằm giữa có ngọn núi thấp gọi là Rú Trò trên núi có ngôi chùa khá lớn gọi là Tịnh Lâm Tự.

Dân số khoảng hơn ba nghìn người chủ yếu sống bằng nghề nông. Xa xưa Thạch Lâm có nghề Đúc đồng cổ truyền và nghề trồng chè nay đã không còn tồn tại.

Về lịch sử, các di chỉ khảo cổ ở Rú Trò do Le Blaunte năm 1932 và Nhóm của Bộ Văn hóa năm 1962 cho thấy người tiền sử đã tồn tại ở xung quanh chân Rú Trò. Trước năm 1945 xã ngày được gọi là Đức Lâm thuộc tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà.